Logo
KONTAKT

Udførelse af el-installationer ved ombygning, tilbygning eller nybygning

I forbindelse med ombygning, tilbygning eller nybygning i virksomheder, boligforeninger eller i private hjem skal man ofte tage stilling til, om de gamle el-installationer skal renoveres eller udskiftes.

PN El & Teknik har mange års erfaring med rådgivning, renovation og udskiftning af alle former for kabler og el-installationer, for eksempel når en væg skal flyttes, vådrummet skal udvides, der skal bygges til eller bygges nyt.

Når vi har underentreprisen på el-arbejdet, har vi som regel et godt og tæt samarbejde med mureren eller tømreren. Det er vores erfaring, at forventningsafstemning og tydelig kommunikation hele vejen rundt er med til at sikre et godt slutresultat – hver gang.

Blandt de opgaver, vi typisk udfører, er traditionelle el-installationer, intelligente bygningsinstallationer og etablering af netværkskabler og andre kabler.

Lad os håndtere myndighedsgodkendelsen ved nybygning

I forbindelse med nybygning af kontorer, lejlighedskomplekser eller private hjem er der en række tilladelser og godkendelser, man skal indhente hos myndighederne.

Som autoriseret el-installatør sørger vi for at indhente de nødvendige tilladelser, rekvirere en måler, varetage kontakten til myndighederne, tilmelding til forsyningsselskabet mv. Fordelen for dig som kunde er, at vi står på mål for installationens lovlighed. Vi følger desuden altid de regler, som er opsat i Installationsbekendtgørelsen.

Flere installationsopgaver – én leverandør

Ved nybygning vil der typisk være en række andre el-installationsopgaver, som skal løses samtidig. Ofte kan det være en økonomisk fordel at samle disse opgaver hos én leverandør og få dem udført i forbindelse med opførelsen af bygningen eller huset i stedet for at gøre det efterfølgende.

Hos PN El & Teknik hjælper vi for eksempel også med opsætning af videoovervågning, etablering af datanetværk og etablering af solcelleanlæg,